אמנון ותמר

field icon
תחום: הקמת בניין מגורים, 8 יח"ד בגדלים של 120-180 מ"ר ליחידה, לרבות חניונים תת קרקעיים
client icon
שם המזמין: עו"ד פרייליך
scope icon
היקף: 2,000 מ"ר
field icon
אדריכל: מימי משרד אדריכלים טבעון
field icon
מנה"פ/מפקח: המר מנחם הנדסה ובניה בע"מ