בית ספר אלבירוני יסודי א – אכסאל

field icon
תחום: שדרוג וחיזוק בית ספר אלבירוני יסודי א – אכסאל
client icon
שם המזמין: מעוצה מקומית אכסאל
field icon
מנה"פ/מפקח: הנדסת פאהום בע"מ