בית ספר בית יעקב

field icon
תחום: הקמת מבנים בבית ספר
client icon
שם המזמין: אשכול רשויות המפרץ
scope icon
היקף: שיפוץ ותוספת קומות לבית הספר
field icon
מיקום הפרוייקט: קריית אתא
field icon
אדריכל: דאטום מהנדסים
field icon
מנה"פ/מפקח: דלתון הנדסה